Image

Järelvaatamine

Sild üle vaenuvete

Kas ja milleks meile vaenukõneseadus?


Eesti Ajakirjanike Liidu veebiarutelu 22.03.2021


Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole piisavalt oma seadusandlusse lülitanud ELi nõukogu otsust 2008. aastast rassismi ja ksenofoobia ilmingute vastu kriminaalkaristuse kehtestamiseks, on tekitanud vastakaid seisukohti.


Millest ühiskonnas arvamustevahetamise hoogustamiseks korraldatud arutelul juttu oli, kuulake siit:

Sissejuhatav intervjuu Viru ringkonnaprokuröri Andreas Kanguriga

I paneel justiitsminister Maris Lauri ning Europarlamendi liikmed Marina Kaljurand ja Jaak Madison

II paneel Inimõiguste Keskusest Katrin Nyman-Metcalf ja Inimõiguste Instituudist Mart Rannut

Arutelu juhtisid EALi esimees Helle Tiikmaa ja juhatuse aseesimees Ago Gaškov.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699