ARUTAME: EEETIKAKOODEKS OLI ON JA JÄÄB? RÄÄGIME AJAKIRJANDUSEETIKAST

Vestlusring Eesti ajakirjanduseetika koodeksist

Arutavad Maarja Lõhmus, Halliki Harro, Madis Kimmel, Greete Lehepuu. Sõna sekka ütlevad Helle Tiikmaa ja Jüri Ehasalu.

Vestlusringi juhib Ago Gaškov.

Salvestatud 9.12.2022