EAL Meediavabaduse määrusest ja nuhkvara kasutamises ajakirjanike vastu


5.10.2023Eesti Ajakirjanike Liit toetab Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) muret, et Euroopa Meedivabaduse määrusesse (EMFA) on jäänud võimalused ajakirjanike vastu nuhkvara kasutada.


Üleeile võttis Euroopa Parlament vastu 448 poolthäälega oma seisukoha, milles võeti arvesse EFJ ja teiste organisatsioonide soovitusi ning tugevdati mitut artiklit. EFJ direktor Renate Schröder ütles, et aasta kestnud raske selgitustöö koostöös ajakirjanike liitude, meediavabaduse ja kodanikuõiguste institutsioonide ning teistega tasus end suures osas ära.


Kuid murekohaks on endiselt artikkel 4, mis käsitleb allikakaitse ja ajakirjanike vastu nuhkvara kasutamist. Kuigi Europarlament muutis artikli teksti lähemale selle algsele eesmärgile ehk ajakirjanike kaitsmisele, jäi sisse võimalus kasutada nuhkvara ajakirjaniku või ka tema pereliikme vastu nö viimase abinõuna, juhtumipõhiselt, sõltumatu kohtuvõimu korraldusel tõsise kuriteo, näiteks terrorismi uurimiseks. Europarlamendi seisukoht on, et see ei tohi kaasa tuua ajakirjaniku allikate paljastamist, kuid EFJ ei pea seda eesmärki reaalseks.


„Iga erand jätab võimaluse selle kuritarvitamiseks. Ja kuigi ma ei pea seda sõnastust suureks ohuks Eesti ajakirjanikele, loob Meediavabaduse määrus ju üle-Euroopalise õigusraamistiku,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa.


Juunis avaldatud Euroopa Nõukogu seisukoht oli, et rahvusliku julgeoleku huvides nuhkvara kasutamise piirangud ei kehti.


Meediavabaduse määruse lõpliku teksti üle järgnevad nüüd Europarlamendi ja Nõukogu läbirääkimised. EFJ president Maja Sever kutsus Europarlamendi raportööre üles oma sõnale kindlaks jääma ja 4. artikli sõnastust veelgi parandama.


Euroopa Liidu eesistuja Hispaania loodab kokkuleppele jõuda juba novembriks.Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699