Ei nuhkvarale. Ajakirjandusorganisatsioonide avalik pöördumine Europarlamendi saadikute poole


27.09.2023Eesti Ajakirjanike Liit kõrvuti Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni ja veel 78 ajakirjanike liidu ning ajakirjandusvabaduse eest seisva organisatsiooniga kutsus Europarlamendi saadikuid üles keelama täielikult nuhkvara kasutamise ajakirjanike vastu. Europarlament hääletusetab Euroopa Meediavabaduse Määruse (EMFA) üle 3. oktoobril ja avalik pöördumine on viimane katse tugevada EMFA algset eesmärki ehk kaitsta ajakirjanikke.


Ajakirjandusorganisatsioonide hinnangul on EMFAsse nuhkvara erisustega sisse kirjutatud oht ajakirjandustööle, sõnavabadsele ja demokraatlikele väärtustele. Pöördumises kutsutakse parlamendiliikmeid üles kasutama eelseisvat täiskogu hääletust kui võimalust valitseda selle võimsa tööriista kasutamisel ja tagada ajakirjanike kaitse.


Parlamendi kodanikuvabaduste (LIBE) komisjon juba avaldas oma seisukoha EMFA kohta. Nende heakskiidetud määruseverisoon lubaks nende teatud asjaoludel ajakirjanike ja ka nende pereliikmete vastu nuhkvara kasutada. Kahjuks ei lähe see arvamus piisavalt kaugele ja võib siiski viia kuritarvitusteni.


Avaliku kirja teksti ja allakirjutanute nimekirja leiab SIIT
Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699