Eesti Ajakirjanike Liidu avaldus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti ettepanekust


4.07.2023Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus (EAL) taunib teravalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ettepanekut seadusega kehtestada uudistesaadetele kohustus tagada faktide ja sündmuste tõene, erapooletu ja tasakaalustatud esitamine.


„Eesti on Piirideta Reporterite pressivabaduse indeksis praegu 8. kohal. See on fakt. Aga kas tõde on see, et Eestis on kõik pressivabadusega hästi või et mujal on lihtsalt asjad palju halvemini? Ametnike ja seaduste abil tõe kehtestamine peaks kuuluma teise aega ja riiki, mitte demokraatlikku ja ajakirjanduse iseseisvust hindavasse Eestisse,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa.


TTJA juhataja Helen Rohtla ütles ERRile , et nende seadusmuudatuse ettepaneku mõte on teadvustada uudistesaadete teenuse osutajale enesedistsipliini. EALi juhatuse hinnangul väljendab seadusega tõe ja tasakaalustatuse kohustuse kehtestamine aga usaldamatust Eesti ajakirjanduse vastu. Samuti soodustab see ajakirjanike enesetsensuuri ning uudiste pro forma tasakaalustamise püüdeid. Samas ei mõju see tõenäeoliselt meediaväljal tegutsevaile ajakirjanduslaadsetele kanalitele.


„Eesti ajakirjandusvabaduse peamine tugi on usaldusväärne eneseregulatsioon, milles sisu hindavad ajakirjanikud ja eksperdid, mitte ametnikud ega poliitikud,“ lisas Tiikmaa.


EALi juhatus nõustub Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Liina Kersnaga , et ametnike ja seaduse tasemel ajakirjanduse reguleerimise asemel on oluline inimeste harimine ja kvaliteetne ajakirjandusõpe.Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699