EAL ja veel 79 organisatsiooni nõuavad ajakirjanike paremat kaitsmist nuhkvara vastu


20.06.202380 ajakirjanike ja kodanikeõiguste organisatsiooni, teiste seas ka Eesti Ajakirjanike Liit, kirjutasid alla Euroopa Liidu ministrite nõukogule saadetud avalikule kirjale , milles avaldatakse muret Meediavabaduse määruse (EMFA) artikli 4 sätete muutmise üle.


Kirjas öeldakse: „24. mail esitatud kompromisstekst kujutab endast tõsist ohtu Euroopa Liidu demokraatia põhimõtetele ja põhiõigustele, eelkõige ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele ja ajakirjanike kaitsele.“


Eelkõige teeb organisatsioonidele muret kompromiss, mis seoses rahvusliku julgeoleku huvidega, aga ka teatavate kriminaaluurimistega lubab kasutada ajakirjanike vastu nuhktarkvara. Allakirjutanud nõuavad, et kaotataks rahvusliku julgeoleku põhjendusega erand, piirataks kuritegude nimekirja, mille puhul oleks õigustatud ajakirjanike ja nende allikate järel nuhkimine, ja seadustataks selgelt ajakirjanike kaitsemehhanismid.


„Praegune kompromisstekst, selle asemel et kaitsta ajakirjanikke ja nende allikaid, legaliseerib ajakirjanike vastase nuhktarkvara kasutamise. // Kui seda oluliselt ümber ei sõnastata, legaliseeriks EMFA kriitiliste häälte vaigistamise, mille tulemuseks on kodanikuühiskonna piiramine,“ öeldakse kirjas. „Loodame, et tegutsete oma õiguste piires vastutustundlikult ja kiiresti, pööramaks meie kirjas loetletud probleemidele piisavat tähelepanu.“

Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699