Image

Eesti Ajakirjanike Liit toetab Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni üleskutset ajakirjanikele edastada teavet vastutustundlikult


Pressiteade 13.03.2020Praegu, kui Corona-viiruse (COVID-19) kajastused täidavad kõikjal maailmas valdava osa pressikajastustest, kutsub Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) meediat üles olema vastutustundlik ja hoiduma põhjuseta paanika tekitamisest, kuna see muudaks olukorra keerulisemaks.


Haigestumisjuhtumite arvu kiire tõusu ajal peab IFJ ajakirjanduse ja kogu meedia ülesandeks anda kodanikele kontrollitud, faktipõhist ning tõest materjali. Kõmulist kajastust, mis võib viia üleüldise paanika ning hirmuni, tuleb igal juhul vältida.


Katastroofide ja epideemiate ajal on ajakirjanduseetika koodeksi järgimine olulisem kui kunagi varem. Üleilmsesse IFJ Ajakirjanduseetika Koodeksisse koondatud põhimõtted on parim vastumürk sotsiaalmeedias ringleva väärinfo, libauudiste ja vandenõuteooriate vastu. Selle koodeksi esimeses artiklis seisab: „Ajakirjaniku esmane kohustus on austus faktide ja avalikkuse õiguse vastu teada tõest infot.“.


Ajakirjanikud ja meedia peavad edastama fakte ning kasutama usaldusväärseid teaduslikke allikaid, vältimaks spekulatsioone. Tuleb hoiduda hirmu sisendavast sõnastusest, mis võib tekitada paanikat ega vasta reaalsusele. Ajakirjanikud on vaja eriliselt arvestada ka nakatunud inimeste privaatsusega.


Samal ajal kutsub IFJ ametivõime ja tervishoiu institutsioone üles andma õigeaegset ja avatud teavet, tagamaks ajakirjanikele juurdepääsu kogu informatsioonile.

IFJ peasekretär Anthony Bellanger ütles: “Ajakirjaniku vastutus auditooriumi ees on tähtsam kui ükski muu vastutus. Meedia saab parandada avalikkuse teadlikkust corona-viirusega seonduva osas, edastades sellest probleemist põhjalikult harivat, hoiatavat ja informeerivat materjali. Nii on nad ka osaks lahendusest. Praeguses olukorras on meil võimalus taaskord demonstreerida kodanikele kvaliteetse ja eetilise ajakirjanduse väärtust.”.


Just eriolukorras peab valitsus- ja teadusasutuste info olema ajakirjanikele kiiresti ja algallikatest kättesaadav, ütles Eesti ajakirjanike liidu esimees Helle Tiikmaa.. „Ainult põhjalikult informeeritud ajakirjanikud saavad täita oma ülesannet kriitiliselt, ausalt ja faktipõhiselt toimuvat edastada ning analüüsida. Kui teavet kinni hoitakse, hakkavad paratamatult vohama kuulujutud,“ kinnitas Tiikmaa. „Praegu eralduvad terad sõkaldest ehk kvaliteetajakirjandus meediast oma käsitlusviisides ja materjalides – Eesti ajakirjandus töötab avalikkuse huvides, toetudes faktidele ja usaldusväärsetele allikatele.“Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

helle@eal.ee

53339699

IFJ +32 2 235 22 16