Eesti Ajakirjanike Liidu avaldus kohtupretsedendist


Pressiteade 8.11.2019Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus peab ajakirjanike kui autorite vabadust ohustavaks kohtu seisukohta, et ajakirjanikud on isikutena vastutavad avaldatu eest väljaandes.


Lõppeval nädalal jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, mis mõistis Postimehe nüüdseks endistelt ajakirjanikelt Risto Berendsonilt ja Joosep Värgilt ettevõtja Margo Tomingase kasuks välja rahalise hüvitise ajalehes ilmunud valeväite avaldamise eest. Eestis on tavaks, et pärast teksti valmimist jätkub töö sellega toimetuses, seega ei ole autor lõpptulemuse eest ainuisikuliselt vastutav. EALi juhatuse liikmed tunnevad muret, et pretsedent toob kaasa ajakirjanike suurema enesetsensuuri, keeruliste ja vastuolusid tekitavate teemade käsitlemisest loobumise, mitte ajakirjanduse kvaliteedi paranemise. Eriliselt on ohus vabakutselised, aga ka maakonnalehtedes ja muudes väiksemates väljaannetes töötavad ajakirjanikud.


EALi juhatuse hinnangul suurendab antud kohtuotsus survet, mida on Eesti vabale ajakirjandusele avaldatud juba pikemat aega. Otsusele on eelnenud sõnalised rünnakud teravaid küsimusi esitavatele ajakirjanikele, ähvardused sulgeda Eesti Rahvusringhääling, Eesti ajakirjandusväljaannete võrdlemine Kremli propagandakanalitega ja koguni meedialaadse väljaande Sputnik eelistamine Postimehele ja ERR-ile.


Kas Eesti on tõesti teel suletud ühiskonna poole, kus ajakirjandusvabadus on vaid sõnakõlks ja võim represseerib ajakirjanikke nende töö pärast?Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus


eal@eal.ee