EAL juhatus ei toeta propagandakanalitele ajakirjanduslike väljaannetega samade privileegide andmist


Pressiteade 30.08.2017Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse hinnangul on oluline tagada ajakirjanike ligipääs teabele ja üritustele, kuid propagandakanalitele ei pea laiendama samu privileege kui ajakirjanduslikele kanalitele.„Propagandakanalite ühekülgse, erapooliku ja sageli ka ebatäpse sisu väljapakkumine ajakirjandusena suurendab juba niigi liiga tugevat survet ajakirjanduskvaliteedile ja -kultuurile,“ ütles EAL esimees Helle Tiikmaa. „Samas on see probleem, mille suhtes ollakse Euroopas tundlik erineval määral, kuna ajaloolised kogemused on erinevad.“


Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon ja Euroopas ajakirjandusvabadust jälgiv mittetulundusühendus Index of Censorship avaldasid ajakirjandusvabadust ning selle rikkumisi jälgivatel veebilehtedel https://mappingmediafreedom.org/#/4474 ja http://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/-/soj/alert/28275622) etteheite Eestile, kuna kolmele Rossija Segodnya kontserni heaks töötavale Vene ajakirjanikule keelduti andmast pressiakrediteeringut septembri alguses Tallinnas toimuva Euroopa Liidu välisministrite mitteametliku kohtumise kajastamiseks.
Lisateave:Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699