Image


06.11.2017


Aruteluring „Brüssel Eesti Ajakirjanduses: mida vajame?“
Vestlust veab Maarja Lõhmus.


Arutlus leiab aset juba sel neljapäeval 09.11.2017 algusega kell 14.00 Ajakirjanike Liidu büroos Endla 3, ruum 2150.

Eesmärgiks on kaardistada üheskoos, milline on ajakirjandusvälja seis ja mida vajame üldisemalt ja kitsamalt Euroopa Liidu teemade kajastamise valguses. Eesti ühiskond ja ajakirjandus on liikunud uude olukorda EL koostegevuste raamides. Nüüd, 13 aasta vana nn teismelisena peaksime Brüsseli-liini otsuseid ja suundi analüütiliselt Eesti ajakirjandusväljal nägema, neid sinna tooma ja analüüsima. Põhjamaade ringhäälingutel-ajakirjanikel on oma NordenPSB süsteem Brüsselis, mis Soome, Rootsi jt ajakirjanikke ühendab ning ühtlasi ka nende maade ühishuvide eest seisab. See võiks olla eeskujuks meile. Eestit puudutavate EL otsuste analüüsi suund on seni väga nõrk, reaalselt ei toimugi piisavat mõjude analüüsi Eesti ajakirjanduses ei analüüsita piisavalt - näeme, et ministeeriumid võivad osa otsuseid ka salastada või avaldamisel osa musta tušši alla peita. Kuidas seda seisu muuta ja üldhuvi avalikud teemad, mis Eesti arenguid mõjutavad, ajakirjandusväljale tuua? Mis on Eesti avalikult väljalt puuduvad pikema majandusarenduse teemad? Kuidas tõsta EU-suundade teemad Eesti ajakirjandusteemade väljale ja ühisele arutamisväljale?

Arutlusteemadest lisainfot jagab:


Maarja Lõhmus

maarja.lohmus@ut.ee

5255055


Huvilised võiksid osalemisplaanist märku anda eal@eal.ee.
Arutelul pakutakse soovijaile ka kohvi – tasumine sularahas.