Eesti Ajakirjanike Liit
Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) on kutselisi ajakirjanikke ja meediatöötajaid ühendav vabatahtlik, poliitiliselt sõltumatu loome- ja kutseliit. EAL on Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) täisliige. EAL kuulub Eesti Ametühingute Keskliitu (EAKL).


Eesti Ajakirjanike Liidu eesmärk on Eesti ajakirjanduskultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine ning liikmete loometegevuse edendamine. Oma tegevuses lähtub liit liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste ning huvide kaitsmisest ja esindamisest.


Ajakirjanik võiks olla liidu liige kuuel põhjusel:
1) solidaarsusest teiste ajakirjanikega
2) võimalus moodustada töökohas liidu osakond ja seista oma huvide eest ühiselt
3) juriidilise nõu küsimise võimalused
4) liidust saadavad lisavõimalused erialase teabe kättesaamiseks
5) võimalus olla esindatud seadusloome protsessis
6) võimalused osaleda rahvusvahelises erialases koostöös


Ajakirjanike Liit annab oma liikmetele välja pressikaardi, mida tunnustatakse üleilmselt, ning liidu liikmel on võimalus soovi korral taotleda ka rahvusvahelist pressikaarti (IFJ kaarti).