Rahvusvaheline pressikaart


1. Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) pressikaart on ajakirjaniku töötõend välisriikides ja Eestis.


2. Eestis väljastab rahvusvahelist pressikaarti ainult Eesti Ajakirjanike Liit ja ainult oma liikmetele.


3. Rahvusvaheline pressikaart väljastatakse Brüsselis IFJ peakorteris liidu esildise alusel.


4. Rahvusvaheline pressikaart on dokument, mis tagab omanikule soodustused tööks ja tegutsemiseks välisriikides. Rahvusvaheline pressikaart võimaldab takistamatult filmida ja pildistada mitmesuguseid üritusi välisriikides.


5. Rahvusvahelise pressikaardi omanikul on õigus taotleda akrediteerimist rahvusvahelistele üritustele, sh pressikonverentsidele, spordivõistlustele, tippkohtumistele, foorumitele, filmifestivalidele, konkurssidele, konverentsidele ning kasutada ajakirjanikele ettenähtud soodustingimusi.


6. Rahvusvaheline pressikaart võimaldab hõlpsamini lahendada võimalikke probleeme pagasiga (fototehnika, filmikaamera ülekaal jne) lennujaamades. Mitmetes riikides on rahvusvahelise pressikaardi omanikel soodustused ühistranspordi kasutamisel.


7. Rahvusvaheline pressikaart on dokument, mille alusel on ajakirjanikel vaba sissepääs riiklikesse muuseumidesse, näitustele ja mitmetele erinevatele kultuuriüritustele Eestis ja välisriikides.


8. Rahvusvahelise pressikaardi saamiseks esitab liidu liige büroole vabavormilise elektroonilise taotluse, mis sisaldab dokumendifoto faili ja vajadusel kontaktandmeid. Kaardi eest tuleb tasuda 80.00 EALi kontole (vt kontaktandmed) selgitusega IFJ kaardi tasu. Büroost edastatakse meiepoolne esildis, taotlejate andmed ja fotofailid Brüsselisse kaardi trükkimiseks pärast tasu laekumist. Kuna Brüsselis ei trükita kaarte ühekaupa, tuleb taotlejail arvestada vähemalt kahe kuu pikkuse ajavaruga kaardi kättesaamiseks. Kui taotlejaid on vähe, võib tellimiseaeg pikeneda. Kiirkorras (kuu või vähem, sõltuvalt posti liikumisest) tellimuse puhul on tasuks 100.00.


9. Rahvusvaheline pressikaart kehtib 2 aastat.