Kuidas saada liikmeks?

Kuidas saada Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) liikmeks?

• Loe läbi EAL põhikiri

• Leia 2 soovitajat – põhikirja korrektselt täitnud EAL-i liiget, kes esitavad soovitused oma e-postilt aadressile eal@eal.ee

• Täida ja saada avaldus. Kui juhatus peab vajalikuks, kutsutakse kandidaat vestlusele juhatuse koosolekule

EAL liikmeks võtmise otsustab juhatus vastavalt põhikirjale

Liikmestaatus jõustub hetkest, kui on tasutud liikmemaks.

Eesti Ajakirjanike liidu pressikaarti vormistatakse EALI büroos (vt kontaktid). Kaardi vormistamise tingimuseks on aastamaksu tasumine. Kaardile on vajalik 3x4 foto. Eesti pressikaart signeeritakse kaarti taotleva isiku allkirjaga ja kinnitatakse EAL pitsatiga.

Erikokkuleppel toimub kaardi kättetoimetamine posti teel.

Как вступить в Союз журналистов Эстонии:

· Прочитай устав СЖЭ.

· Найди двух соблюдающих устав членов СЖЭ, которые смогут дать тебе рекомендации, выслав их с адреса своей электронной почты по адресу: eal@eal.ee

· Заполни и пришли заявление (форма на домашней странице СЖЭ - www.eal.ee). В случае необходимости кандидата пригласят на собеседование во время собрания правления СЖЭ.

Вопрос принятия в СЖЭ, в соответствии с уставом, решает правление СЖЭ Статус членства в СЖЭ утверждается с того момента, когда на счёт СЖЭ поступает годовой взнос (см. kui suur on liikmemaks, «сумма членского взноса»). При оплате счёта на строке получатель следует указать: Eesti Ajakirjanike Liit.

Пресс-карту Союза журналистов Эстонии оформляют в бюро СЖЭ (см. kontaktid). Условием получения этой пресс-карты является уплата годового взноса за членство в СЖЭ.

Для оформления пресс-карты СЖЭ необходима фотография 3х4. Для эстонской пресс-карты необходима подпись получателя и печать СЖЭ.

В случае особой договорённости пресс-карту можно получить по почте.