Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Arhiiv

Küngi stipendium

11.09.2017

Vabakutselised ajakirjanikud saavad taas taotleda loomingulise tegevuse toetuseks stipendiumi Andres Küngi fondist. Taotlused tuleb esitada Rahvuskultuuri Fondile 16. oktoobriks. Sel aastal on stipendiumi suuruseks 1000 eurot. Andres Küngi Fond on asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Stipendiumi saaja valib Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus.
 

 

Lisaks Andres Küngi stipendiumile on ajakirjanikel võimalik taotleda Rahvuskultuurifondi kaudu veel viit stipendiumi: Ülo Ignatsi fondist, mille eesmärgiks on toetada vaba ajakirjandust, Oskar Lõvi fondist, mis toetab spordiajakirjanikke, humanistlike taotluste toetuseks asutatud Päevaleht „Kaleva“ fondist, ajakirjandust ning kirjandust toetavast Sini-valgest fondist ja noored ajakirjanikud Agnes Kultase fondist enesetäiendamiseks või praktikaks mõnes rahvusvahelises meediaorganisatsioonis.