Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Arhiiv

Eesti Ajakirjanike Liit on mures pressivabaduse olukorra üle Kosovos

31.08.2017

Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatuse hinnangul rikuti Kosovos Eesti ajakirjaniku Rodion Denissovi kinnipidamisel vaba ajakirjanduse töötaja Euroopa üldtunnustatud kohtlemise reegleid ja kodanikuõigusi. EAL esitas juhtumi asjus järelepärimisi Kosovo Ajakirjanike Assotsiatsioonile, kuid pole seni rahuldavat vastust saanud.
 

 

Meelelahutusliku ajakirja Krassivaja Žizn väljaandja ja toimetaja Denissov peeti koos abikaasa ja Läti ajakirjaniku Juri Aleksandroviga Kosovo võimude poolt kinni 23. augustil. Denissovi andmeil süüdistati neid riigivastases tegevuses ja serbia separatismi toetamises, sest nad suhtlesid Kosovo serblastega ning külastasid Serbia õigeusu kirikuid ja kloostreid ning  ta jagas sotsiaalmeedias kosovaride poolt purustatud kirikute vaateid. Ajakirjaniku sõnul kogus ta materjali oma väljaande jaoks ja tal oli kaasas oma väljaande pressikaart. Denissovi sõnul kopeeriti tema nutiseadmeis olev nii tööalane kui ka isiklik teave ning kinnipeetuile ei antud vaatamata nende nõudmistele võimalust suhelda Euroopa Liidu liikmesmaade konsulaarteenistustega, mis on vastuolus rahvusvaheliste reeglitega.

Kosovo Ajakirjanike Assotsiatsiooni vastuse kohaselt nimetasid Kosovo julgeolekujõud ajakirjanike kinnipidamist rutiinseks aktsiooniga, sest kahtlustati, et isikud sisenesid Kosovosse illegaalselt. Samuti polevat selge, millise riigi passi isikud kasutasid. Denissovil on Eesti passis Kosovo piiriületuse templid. Kosovo politsei väitel informeerisid nad ise rahvusvahelisi organisatsioone ja Venemaa esindust Kosovos. Miks Kosovo võimud võtsid kinnipidamisest teavitamisel organisatsioonide valikul aluseks isikute rahvuse ja mitte kodakondsuse, sellele küsimusele ei ole EAL seni vastust saanud.

Eesti Ajakirjanike Liit tuletab siinkohal meelde, et ajakirjanikud kasutaksid välisreisidel töötades siiski üleilmselt tunnustatud organisatsioonide pressikaarte. EAL annab oma liikmetele välja nii Eesti pressikaarti kui ainsa organisatsioonina Eestis ka Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) pressikaarti.