Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Arhiiv

Kultuuriministeerium rikub pressifotograafide autoriõigusi portaalis muis.ee

27.04.2017

Eesti Ajakirjanike Liit ja Eesti Pressifotograafide Liit juhtisid ühise pöördumisega Kultuuriministeeriumi tähelepanu fotograafide autoriõiguste rikkumisele muuseumide ühisportaalis www.muis.ee . Kultuuriministeeriumi vastuses autoriõiguste rikkumist ei tunnistata ja nimetati autoriandmete vigu kohatisteks puudusteks. Ajakirjanike Liidu ja Pressifotograafide Liidu hinnangul on selline suhtumine autoriõigustesse küüniline.
 

Liidud juhtisid oma ühiskirjas tähelepanu suurele hulgale fotodele, mille juures ei ole märgitud fotode autori nime või pole see foto juures nähtav. Autori nime teose juures esitamata jätmine on autori isiklike õiguste rikkumine. Kirjas toodi näited 1990. aastail tegutsenud viie tuntud ajalehefotograafi fotode kohta, kelle puhul on liitudel teada, et need fotograafid alati signeerisid oma fotosid tagaküljel allkirja või nimetempliga.

Ühine pöördumine seadis ka kahtluse alla portaalis www.muis.ee leiduva selgituse, millisel alusel portaalis fotosid avaldatakse. Selgituses on viidatud autoriõiguse seaduse § 20 lg 3: „Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on avalikul arhiivil, muuseumil või raamatukogul õigus oma kogusse kuuluvat teost kasutada motiveeritud mahus näituse ja kogu tutvustamise eesmärgil.“ Kuid „motiveeritud mahuks kogu tutvustamise eesmärgil“ ei saa pidada sadade ühe autori fotode avaldamist. Ajakirjanike Liidu ja Pressifotograafide Liidu hinnangul on tegu teoste avaldamisega autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata, mis on samuti seadusvastane. Kultuuriministeerium ei vastanud liitude esitatud küsimusele, miks avaldatakse loata ja väljaspool näitusi kõik kogus olevad fotod, vaid viitas samale autoriõiguse seaduse paragrahvile.

Samas tegi Kultuuriministeerium oma vastuses liitudele ettepaneku ise aidata juba avaldatud fotode kirjeid portaalis www.muis.ee suuremas mahus korrastada. Eesti Ajakirjanike Liidul ega Eesti Pressifotograafide Liidul pole palgalisi töötajaid ning pole mõeldav, et meie liitude liikmed läheksid muuseumide fotokogudesse otsima portaalis juba avaldatud fotosid ja näitama, et paberfoto tagaküljele on tõepoolest kirjutatud fotograafi nimi.

Eesti Ajakirjanike Liit ja Eesti Pressifotograafide Liit ootavad Kultuuriministeeriumilt suuremat lugupidamist oma liikmete õiguste vastu ja autoriõigusi rikkuva praktika lõpetamist.

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Pressifotograafide Liit