Arhiiv

Vabakutselised ajakirjanikud on jäänud õigusvaakumisse

26.05.2016

Eesti Ajakirjanike Liidu eestvedamisel toimus Euroopa Liidu majas arutelu ajakirjanduses vabakutselisena tegutsemise võimalustest ja probleemidest „Vabapidamise võlu ja valu“. Arutelul osales nii liidu liikmeid ja vabakutselisi ajakirjanikke väljastpoolt liitu kui ka Soome, Läti ja Leedu Ajakirjanike Liidu esindajad. Juriidilistesse küsimustesse tõi selgust EMSA õigusbüroo jurist Tiia E. Tammeleht.
 
Vabakutselised ajakirjanikud on püsiva töölepinguta, erinevate tellijatega sõlmitud mitmesuguste lepingute alusel töötavad või ise oma ajakirjanduslikule loomingule ostjaid ning avaldajaid leidvad isikud. Ajakirjanike Liidu liikmeskonnas on vabakutseliste osakaal viimase kümne aastaga märkimisväärselt tõusnud. Praegu on vabakutselisena arvel iga kolmas liidu liige. „Seetõttu ongi tekkinud vajadus tegelda vabakutseliste probleemide süsteemse ja õigusliku lahendamisega,“ lausus Ajakirjanike Liidu juhatuse liige Madli Vitismann.

Arutelul selgus, et suured probleemid, nagu sotsiaalsete garantiide olemasolu ja sissetulekute suurus ning korrapärasus, on ajakirjanikel ühised teiste vabakutseliste loovisikutega. Erinevalt teistest ei reguleeri vabakutselise ajakirjanikuna tegutsemist aga ükski seadus. Vabakutseliste loovisikute tegevust reguleeriv „Loovisikute ja loomeliitude seadus“ ajakirjandust loomealana ei nimeta. „Vabakutseliste ajakirjanike mittekuulumine ühegi seaduse alluvusse on loonud õigusselgusetuse ja see olukord tuleks lahendada“, ütles Tammeleht.

Ajakirjanike Liit kuulus omal ajal Kultuurkapitali asutajate hulka, kuid praegu puudub ajakirjanikel oma sihtkapital, kust pikemate projektide jaoks toetust taotleda. „Meil oleks ka ebaeetiline esitada taotlusi kirjanduse sihtkapitalile, mis on mõeldud ilukirjanduse jaoks,“ sõnas Ajakirjanike Liidu ja vabakutseliste sektsiooni algatusrühma liige Piret Mäeniit.