Arhiiv

Vabapidamise valu ja võlu

16.05.2016

Eesti Ajakirjanike Liit korraldab 25. mail Euroopa Liidu majas arutelu vabakutseliste ajakirjanike olukorrast "Vabapidamise võlu ja valu". Kaardistame koos vabakutselise ajakirjanikuna tegutsemise head ja vead, võimalused ja vajadused. Osalema on kutsutud kõik teemast huvitatud.Arutelu leiab aset 25. mail Euroopa Liidu majas alates 11.00 kuni 15.00. Osalemise registreerimine e-posti teel eal@eal.ee või telefonil 53 339699.
 
Aruteluks püstitatud küsimused: .

1. Kes on Eestis vabakutseline ajakirjanik? Kuidas ta sellele rajale jõudnud on? .

2. Mis on vabakutselisuse eelis töölepingu ees? .

3. Millised on peamised tõkked ja probleemid, millega igapäevaselt tuleb rinda pista? Millisel elualal - finantsides, lepingutes, töövõimalustes jne - on enim probleeme? .

4. Millist tuge vabakutselised ajakirjanikud vajavad ja kuidas seda korraldada? .

5. Millised ühised probleemid ja huvid on meil Leedu ja Lätiga ning kas ja kuidas korraldada koostööd? .

6. Mida on meil õppida Põhjamaade vabakutseliste liitudelt ning kas ja kuidas korraldada koostööd? .

Lisaks Eesti ajakirjanikele on arutlusel oma olukorda ja kogemusi kirjeldamas ka Soome, Läti ja Leedu Ajakirjanike Liidu esindajad. Arutelule oleme palunud ka tööõiguse juristi, kes annab ülevaate Eesti vabakutseliste juriidilistest õigustest ja kohustustest ning annab ka praktilisi näpunäiteid. .