Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Arhiiv

29. kongress 15.04.2016

17.03.2016

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus kutsub Ajakirjanike Liidu 29. kongressi kokku 15.aprillil kell 13.00 Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis Tõnismägi 2, Tallinnas.
Registreerimine avatud alates 12.30.
 
Kongressi esialgne päevakord:

1. Kongressi rakendamine

2. Mandaatkomisjoni aruanne ja kinnitamine

3. Juhatuse tegevuse aruanne

4. 2015. majandusaruanne

5. Revisjonikomisjoni ettekanne ja selle kinnitamine

6. Juhatuse aruande ja majandusaruande kinnitamine

7. 2016. aasta eelarve esitamine ja selle kinnitamine

8. Avatud mikrofon

Hääleõigus on kongressil kõigil liikmetel, kel on liikmemaks korra kohaselt tasutud.

Et kindlustada piisavas koguses kohvi ja suupistet, palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 10. aprilliks e-postitsi eal@eal.ee või telefonil 53 33 9699

Juhatus ootab liikmete poolseid ettepanekuid päevakorra täiendamiseks hiljemalt 3. aprilliks e-postitsi eal@eal.ee või tigupostiga aadressile Eesti Ajakirjanike Liit, Endla 3, Tallinn 10122.

Juhul kui te ei saa kongressil osaleda, palume kindlasti volitada end esindama teine liidu liige. Volitused kirjutada vabas vormis. Juhatuse otsuse kohaselt on aktsepteeritavad ka e-posti teel tehtud volitused, kuid volitatul peab olema e-postist kinnitus mandaatkomisjonile esitada.