Liitumisavaldus

Kopeerige avaldus ja saatke e-postiaadressile eal@eal.ee

Liitumisavaldus.

Palun mind võtta Eesti Ajakirjanike Liidu liikmeks.

Nimi:

Sünniaeg ja koht:

Kodune aadress:

Kodune telefon:

Isiklik e-postiaadress:

Töökoht ja amet:

Töötelefon:

Töine e-postiaadress:

Haridustase ja eriala:

Ajakirjandustöö staa˛:

Viimati avaldatud töid:

Soovitajad:

Kuupäev ja allkiri: