Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Liitumisavaldus

Kopeerige avaldus ja saatke e-postiaadressile eal@eal.ee

Liitumisavaldus.

Palun mind võtta Eesti Ajakirjanike Liidu liikmeks.

Nimi:

Sünniaeg ja koht:

Kodune aadress:

Kodune telefon:

Isiklik e-postiaadress:

Töökoht ja amet:

Töötelefon:

Töine e-postiaadress:

Haridustase ja eriala:

Ajakirjandustöö staa˛:

Viimati avaldatud töid:

Soovitajad:

Kuupäev ja allkiri: