Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXVII kongress

Eesti Ajakirjanike Liidu 27. kongress

PROTOKOLL

30. mai 2014.a.

Tallinna Ülikooli aula

Narva mnt. 25, Tallinn

Kongressi algus kell 13.00

lõpp kell 17.40

1.Kongressi rakendamine

Kongressi avamine

Kongressi avas EAL esimees Peeter Ernits

Kongressist osavõtt

EAL-i kongressile on kutsutud kõik 354 liiget. Vastavalt Põhikirja 10.9.2 punktile võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EALi liikmeskonnast pluss üks liige. Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile (Lisa 1).

Toimkondade valimine

Kongressi juhatajaks valiti Madis Kimmel

Protokollijaks valiti Varja Sootak ja Ene Pajula

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:0

Valiti 3 liikmeline häältelugemiskomisjon:

1.Merike Metstak

2.Marika Katarina Arendia Elita vn Wolsky

3.Anneli Treumuth

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:0

Valiti 3 liikmeline mandaatkomisjon:

1.Merike Viilup

2.Arvi Matvei

3.Jaak Tammearu

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:0

Koosoleku juhataja luges ette päevakorra:

Päevakord:

1. Kongressi rakendamine

2. Mandaatkomisjoni aruanne ja kinnitamine

3. Põhikirja uue redaktsiooni arutamine

4. Juhatuse tegevuse aruanne ja selle kinnitamine

5. 2013. majandusaruande esitamine ja selle kinnitamine

6. Revisjonikomisjoni ettekanne ja selle kinnitamine

7. 2014. aasta eelarve esitamine ja selle kinnitamine

8. Põhikirja uue redaktsiooni hääletus

9. Uue juhatuse kandidaatide esitamine, ärakuulamine ja hääletamine

10. Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidust välja astumise kinnitamine

11. Avatud mikrofon

Kongressi päevakord vastab kutsele (lisa nr 2)

Põhikirja uue redaktsiooni tutvustuseks 20 minutit, juhatuse tegevuse aruandeks 20 minutit, revisjonikomisjoni aruandeks – 10 minutit, juhatuse liikmekandidaatide enesetutvustuseks 5-10 minutit, sõnavõtuks – 3 minutit, repliigiks-küsimuseks 1 minut.

Kongress otsustas päevakorra ja kongressi läbiviimise kodukorra kinnitada.

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:0

Enne päevakorrapunktide juurde asumist esines tervitusega Soome Ajakirjanike Liidu välissekretär Juha Rekola.

2. Mandaatkomisjoni aruanne

Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Merike Viilup

Aruanne on lisatud protokollile (lisa nr. 3)

Kongress otsustas mandaatkomisjoni aruande kinnitada:

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:0

3. Põhikirja uue redaktsiooni arutamine

Põhikirja uut redaktsiooni tutvustas põhikirjakomisjoni eesistuja Meelis Süld. Muudatusettepanekud ja võrdlus varasema põhikirjaga lisatud protokollile (lisa nr 4-5)

Küsimused, arvamused, ettepanekud:

Merike Viilup esitas ettepaneku täpsustada liikmeks saamise korda.

Toomas Alatalu EALi rahvusvahelistesse organisatsioonidesse peale IFJ ja EFJ kuulumise kohta

Mart Ummelas küsis IFJ kaartide erilisuse kohta.

Helle Tiikmaa esitas küsimuse Eesti eetikakoodeksi puudumisest EALi põhikirjas.

Põhikirjakomisjon asus lõplikku teksti ette valmistama hääletuseks.

4. Juhatuse tegevuse aruanne

Juhatuse tegevuse aruande kandis ette juhatuse esimees Peeter Ernits koos juhatuse liikmete Helle Tiikmaa, Piret Mäeniidu, Meelis Sülla ja Ene Pajulaga.

Aruanne lisatud protokollile (lisa nr. 6)

Kongress otsustas juhatuse aruande kinnitada:

Poolt:124

Vastu:0

Erapooletuid:1

5. EAL-i 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

EAL-i 2011. aasta majandusaasta aruande kandis ette EAL-i juhatuse liige Madli Vitismann

Kongress otsustas 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitada (lisa nr. 7)

Poolt:126

Vastu:0

Erapooletuid:0

6. Revisjonikomisjoni aruanne

Aruande kandis ette revisjonikomisjoni esimees Jelena Rootamm-Valter

Aruanne lisatud protokollile (lisa nr.8)

Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande kinnitada:

Poolt:126

Vastu:0

Erapooletuid:0

7. 2014. majandusaasta eelarve kinnitamine

2014. aasta eelarve kava esitles juhatuse liige Madli Vitismann (lisa nr. 9)

Kongress otsustas 2013. aasta eelarve kinnitada.

Poolt:125

Vastu:0

Erapooletuid:1

8. Põhikirja uue redaktsiooni hääletus

Kongress otsustas uue põhikirja redaktsiooni kinnitada.

Poolt:126

Vastu:0

Erapooletuid:0

9. Uue juhatuse kandidaatide esitamine, ärakuulamine ja hääletamine

Kandidaatide esitamiseks võttis sõna:

Tiit Made esitas esimehe kandidaadiks Meelis Sülla

II reast esitas esimehe kandidaadiks Peeter Ernitsa

Arvi Matvei esitas esimehe kandidaadiks Helle Tiikmaa

Kandidaadid tutvustasid oma eesmärke.

Hääletamisel oli igal liidu liikmel üks hääl.

Hääletustulemused :

Esimehe valimistel väljastati ja koguti 126 sedelit.

Helle Tiikmaa kogus 17 häält

Peeter Ernits kogus 47 häält

Meelis Süld kogus 61 häält

Kongress valis EALi juhatuse uueks esimeheks Meelis Sülla.

Juhatuse kandidaatide liikmete esitamiseks võttsid sõna:

Helle Tiikmaa, kes esitas Ene Pajula, Helle Tiikmaa, Madis Kimmeli, Natalja Sikkemäe-Oru, Peeter Ernitsa, Piret Mäeniidu, Madli Vitismanni, Jaak Tammearu, Jüri Nikolajevi.

Heino Hansen, kes esitas iseenda

Meelis Süld, kes esitas Alice Rahuoja, Reet Linna, Jüri Ehasalu ja Tiit Made.

Eelmisse juhatusse mitte kuulunud kandidaadid tutvustasid ennast.

Hääletamisel oli igal liikmel 8 häält.

Hääletustulemused:

Jüri Nikolajev kogus 109 häält

Madis Kimmel kogus 96 häält

Madli Vitismann kogus 91 häält

Helle Tiikmaa kogus 85 häält

Peeter Ernits kogus 81 häält

Jaak Tammearu kogus 78 häält

Ene Pajula kogus 78 häält

Reet Linna kogus 76 häält

Natalja Sikkemäe-Org kogus 74 häält

Alice Rahuoja kogus 63 häält

Jüri Ehasalu kogus 48 häält

Piret Mäeniit kogus 37 häält

Tiit Made kogus 29 häält

Heino Hansen kogus 7 häält

Kongress valis juhatusse Jüri Nikolajevi, Madis Kimmeli, Madli Vitismanni, Helle Tiikmaa, Peeter Ernits, Jaak Tammearu, Ene Pajula ja Reet Linna. Varuliikmeteks jäid Natalja Sikkemäe-Org, Alice Rahuoja, Jüri Ehasalu, Piret Mäeniit, Tiit Made ja Heino Hansen.

10. Revisjonikomisjoni valimine.

Kandidaatide esitamiseks võttis sõna Helle Tiikmaa, kes esitas kandidaatideks Jelena Rootamm-Valteri, Aivar Kaljusaare ja Merike Metstaki.

Hääletamisel oli igal liidu liikmel 3 häält.

Kongress valis revisjonikomisjoni Jelena Rootamm-Valteri, Aivar Kaljusaare ja Merike Metstaki.

11. Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidust välja astumise kinnitamine

Juhatuse otsust EMSList lahkuda tutvustas Piret Mäeniit.

Kongress otsustas EALi lahkumise EMSList heaks kiita:

Poolt:89

Vastu:21

Erapooletuid:8

12. Avatud mikrofon

Sõnavõtuga esinesid Dmitri Klenski ja Merike Viilup - Sõnavõtud on esitatud protokolli stenogrammis

13. Kongressi lõpetamine

Kongressi lõppsõnaga esines EAL-i juhatuse esimees Meelis Süld.