Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXIV kongress

Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) 24. Kongress

PROTOKOLL

17. mai 2011

Tallinnas, Kreutzwaldi 14

Eesti Raadio I stuudio

Kongress algas kell 14.30 ja lõppes 18.05.

Kongressi avamine ja rakendamine

Kongressi avab EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits.

EAL-i kongressile on kutsutud kõik 469 liiget. Vastavalt Põhikirja 10.9.2 punktile võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EALi liikmeskonnast pluss üks liige. Osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile (Lisa 1).

Kongress valib juhatajaks Peeter Ernitsa ja protokollijaks Varja Sootaki.

Poolt: 132 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält.

Ernits teeb ettepaneku mälestada meie hulgast lahkunuid Armut-Feliks Reinsalu, Kalju Kurepõldu,Valdur- Tiit Telliskivi, Uno Vettnerit, Heikki – Heinrich Tanni leinasesisakuga.

Ernits teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 5 liikmeline:

Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Milla Mägi, Katrin Aedma, Vivian Vulp, Ene Pajula.

Poolt: 132 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

Ernits teeb ettepaneku juhatuse poolt valida neljaliikmeline mandaatkomisjon koosseisus:

Liina Kusma (esimees), Arvi Matvei, Piret Mäeniit, Kersti Raudam.

Poolt 132 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

Ernits teeb ettepaneku kinnitada päevakord, mis vastab kutses esitatule. teatele

1. Kongressi rakendamine. Toimkondade valimine.

2. Auliikme valimine.

3. Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.

4. EALi juhatuse aruanne ja selle kinnitamine.

5. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.

6. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine.

7. 2011. a. eelarve kinnitamine.

8. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Poolt: 131 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 1 hääl

2. EALi auliikme valimine

Ernits teeb ettepaneku juhatuse nimel valida EALi auliikmeks Ene Hion.

Peeter Ernits annab sõna Ene Hioni tutvustamiseks Kersti Raudamile.

Peeter Ernits paneb hääletusele Ene Hioni kandidatuuri:

Poolt: 132 häält.

Vastu: 0 häält.

Erapooletuid: 0 häält.

EALi auliikmeks on valitud Ene Hion.

3. Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Liina Kusma.

Aruanne on lisatud protokollile, lisa nr 2.

Mandaatkomisjon teatas, et kongressile on registreerinud 158 EALi liiget. Kongressile on saabunud 17 külalist. Seega on Eesti Ajakirjanike Liidu 24. kongress vastavalt Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusele ja EAL-i põhikirjale otsustusvõimeline. Mandaatkomisjon tegi kongressile ettepaneku kinnitada mandaatkomisjoni aruanne.

Ernits paneb hääletusele mandaatkomisjoni aruande.

Poolt: 131 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid 0 häält

4. EAL-i juhatuse aruanne ja selle kinnitamine

Juhatuse tegevuse aruande kannab ette EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits (Lisa 3).

Arutelu käigus võtsid sõna Tiit Made, Ester Šank, Merike Viilup, Madli Vitismann, Katrin Aedma, Margarita Kornõseva, Ebba Rääts, Liina Kusma, Viljar Ansko, Mart Ummelas (vt stenogramm)

Ernits teeb ettepaneku juhatuse aruanne kinnitada.

Poolt: 141 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält.

5. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

Aruande esitas revisjonikomisjoni liige Mati Määrits, lisa nr 4

Ernits palub aruanne kinnitada.

Poolt: 141 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

6. 2010. aasta majandusaruande kinnitamine

2010. aasta majandusaasta aruande esitas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits, lisa nr 5.

Ernits palub aruanne kinnitada.

Poolt: 140 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 1 häält

7. 2011. aasta eelarve kinnitamine

2011. aasta majandusaasta eelarvet tutvustab Peeter Ernits (Lisa nr 6). Ernits palub eelarve kinnitada.

Poolt: 141 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält.

9. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

Vastavalt Eesti Ajakirjanike Liidu Põhikirjale on eelmise juhatuse ja revisjonikomisjoni tähtaeg lõppenud. Peeter Ernits teeb ettepaneku kutsuda tagasi eelmine juhatus ja revisjonikomisjon täies koosseisus ja valida uus juhatus 9- liikmeline ja revisjonikomisjon 3-e liikmeline.

Poolt: 131 häält.

Vastu: 4 häält.

Erapooletuid: 6 häält.

Ebba Rääts loeb ette EALi liikmete poolt esitatud kandidaadid uude juhatusse:

Peeter Ernits, Piret Mäeniit,Helle Tiikmaa, Olga Šubin, Linnar Priimägi, Ene Pajula, Juuli Laanemets, Meelis Süld, Madli Vitisman.

Irina Stelmach esitas juhatusse kandidaadiks Peeter Võsu.

Kõik nimekirjas esitatud olid nõus kandideerima.

Peeter Ernits pani hääletusele, kas hääletamine on salajane või lahtine.

Salajast hääletust pooldas 131 liiget.

Vastu oli 1 liige.

Erapooletuid ei olnud.

Uude juhatusse jäid kandideerima ja hääletussedelitele kanti järgmised nimed:

1. Peeter Ernits

2. Piret Mäeniit

3. Helle Tiikmaa

4. Olga Šubin

5. Linnar Priimägi

6. Ene Pajula

7. Juuli Laanemets

8. Meelis Süld

9. Madli Vitisman

10.Peeter Võsu

Ebba Rääts loeb ette liikmete poolt esitatud kandidaadid revisjonikomisjoni liikmeteks:

Jelena Rootamm-Valter

Aivar Kaljusaar

Mati Määrits

Uude revisjonikomisjoni jäid kandideerima ja hääletussedelitele kanti järgmised nimed:

Jelena Rootamm-Valter

Aivar Kaljusaar

Mati Määrits

Kandidaadid juhatusse ja revisjonikomisjoni said sõna enda tutvustamiseks, pärast mida algas salajane hääletamine.

Häältelugemiskomisjoni protokolli EALi juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni valimise kohta kannab ette Arendia Elita von Wolsky Marika Katarina (Lisa 7).

Kandidaadid juhatusse said hääli alljärgnevalt:

1. Peeter Ernits 146 häält

2. Helle Tiikmaa 113 häält

3. Olga Šubin 113 häält

4. Linnar Priimägi 111 häält

5. Meelis Süld 111 häält

6. Piret Mäeniit 109 häält

7. Ene Pajula 106 häält

8. Madli Vitisman 100 häält

9. Juuli Laanemets 84 häält

10.Peeter Võsu 59 häält

Seega osutusid uude juhatusse valituks

1. Peeter Ernits

2. Helle Tiikmaa

3. Olga Šubin

4. Linnar Priimägi

5. Meelis Süld

6. Piret Mäeniit

7. Ene Pajula

8. Madli Vitisman

9. Juuli Laanemets

Vastavalt Põhikirjale valis EALi 24. kongress EALi juhatuse esimeheks Peeter Ernitsa, kes sai salajasel hääletamisel kõige rohkem hääli.

Revisjonikomisjoni salajase hääletamise tulemused:

Jelena Rootamm- Valter 102 häält

Aivar Kaljusaar 102 häält

Mati Määrits 113 häält

Seega osutusid revisjonikomisjoni valituks:

Jelena Rootamm- Valter

Aivar Kaljusaar

Mati Määrits

Kongressi lõpetamine.