Juhan Peegli stipendiumi statuut

 

Juhan Peegli stipendiumi statuut

 

Juhan Peegli nimelist stipendiumi annab Eesti Ajakirjanike Liit Kultuurkapitali toetusel välja kord aastas.

 

Stipendiumi eesmärk on väärtustada kvaliteetset, ühiskondlikult tundlikku ja väljendusvahenditerikast ajakirjanduslikku loomingut ja selle loojaid.

 

Stipendium on ennekõike mõeldud parimas  loomejõus ajakirjanikule, kelle esitatud loominguline projekt mõjutab ühiskonda. Loominguline stipendium annab ajakirjanikule võimaluse pühenduda aeganõudvamale uurimistööle, kirjutada raamat või teostada mõni muu mahukam ajakirjanduslik projekt. Stipendiumit võib taotleda ka ajakirjanike grupp või institutsioon ajakirjanduslike projektide teostamiseks.

 

Stipendiumi suurus on kuni 6 000 eurot. Selle saaja avalikustatakse igal aastal  Juhan Peegli sünnipäeval 19.mail. ˇüriil on õigus vajaduse korral stipendiumi jagada mitme taotleja vahel.

 

Stipendiumi 5- kuni 7-liikmelise komisjoni kutsub kokku Ajakirjanike Liidu juhatus tunnustatud ajakirjandusekspertide ja loovisikute seast.

 

Stipendiumi taotlusvoor kuulutatakse avalikult välja hiljemalt  jooksva aasta aprillis või varem, kui on selgunud rahastus.

 

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse  digitaalselt allkirjastatud loomingulise projekti kirjeldus ja vabas vormis CV Eesti Ajakirjanike Liidule e-posti aadressil eal@eal.ee või käsitsi allkirjastatud kirjalikult EALi büroo aadressil (vt EALi netileheküljel kontaktid).

 

Statuut uuendatud Ajakirjanike Liidu juhatuse koosoleku nr. 26 otsusega 26.01.2017