Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXII kongress

EESTI AJAKIRJANIKE LIIDU XXII KONGRESS

PROTOKOLL

22. mail 2009

Tallinnas, Kreutzwaldi 14

Eesti Raadio I stuudio

Koosolek algas kell: 14.00

Lõppes kell: 17.10

Kongressi avamine

Kongressi avas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits

Kongressist osavõtt

EAL-i kongressile valiti 115 delegaati, algusajaks oli kohal 97 delegaati, lisa nr 1

Kongress on otsustusvõimeline, sest vastavalt EAL-i põhikirja p 4.12 on kongress otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vähemalt pool EAL-i liikmeskonnast.

1. Kongressi rakendamine. Toimkondade valimine

Kongressi juhatajaks valiti lihthäälteenamusega Peeter Ernits ja protokollijaks Eve Osa.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku mälestada meie hulgast lahkunud Feliks Shubinit, Hillar Nahkmanni, Hannes Valdmat, Hilda Raudtitsi ja Ülo Vähkjast.

Lihthäälteenamusega valiti ka kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Ebba Rääts (esimees), Grete Naaber ja Pärja Kesküla.

Juhatuse ettepanekul valiti kolmeliikmeline redaktsioonikomisjon koosseisus Jelena Rootamm Valter (esimees), Piret Mäeniit ja Ülo Vooglaid.

Juhatuse ettepanekul valiti kolmeliikmeline mandaatkomisjon koosseisus: Liina Kusma (esimees), Silvia Karro ja Arvi Matvei.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada kodukord: ettekandeks kuni 10 minutit, sõnavõtuks/küsimusteks 3 minutit.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

Koosoleku juhataja Peeter Ernits luges ette päevakorra.

Päevakord:

1. Kongressi rakendamine. Toimkondade valimine 2. Auhindade üleandmine

3 Külaliste tervitused

4. Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

5 Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

6 EALi liikmelisusest teistes MTÜdes (TALOst lahkumine?)

7. EALi juhatuse aruanne ja selle kinnitamine

8. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

9. 2008. aasta majandusaruande kinnitamine

10 2009. aasta eelarve kinnitamine

11. Juhatuse koosseisust

12. Kongressi lõpetamine

Kongressi päevakord vastab kutsel esitatule.

Kongress otsustas päevakorra kinnitada.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

2. Auhindade üleandmine

Peeter Ernits andis auhinnad Loomesüsti laureaatidele (kohal olid Svetlana Loginova, Svetlana Zaitseva, Nikolai Retškin, Pavel Ozerov, Tamara Unanova, Anatoli Belov; kohal ei viibinud Anastassija Berestovaja, Mihhail Malkin, Kirill Krabu ja Aljona Suržikova).

Peeter Ernits kuulutas välja EAL-i ja Kultuurkapitali asutatud Juhan Peegli nimelise stipendiumi, mille sai Peeter Raidla.

Peeter Ernits andis Aasta Ajakirjaniku auhinna diplomi Andrei Hvostovile.

Laureaatidele anti aukirjad ja lilled.

3. Külaliste esinemine

Peeter Ernits andis sõna kongressi külalistele. Sõnavõtuga esinesid Soome Ajakirjanike Liidu esimees Arto Nieminen (Soome Ajakirjanike Liidust oli kohal ka Pertti Nyberg) ja Eesti kultuuritöötajate ametiühingu TALO esimees Ago Tuuling. Peeter Ernits edastas kongressil osalejaile teate, et hommikul helistas ja õnnitles Eesti Ajakirjanike Liitu 90. aastapäeva puhul Riigikogu spiiker Ene Ergma. (Sõnavõtud on stenogrammis)

4. Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Liina Kusma. Aruanne on lisatud protokollile, lisa nr 2.

Mandaatkomisjon teatas, et 15 Eesti Ajakirjanike Liidu osakonda valisid vastavalt põhikirjas ettenähtud esindusnormidele kongressile kokku 115 delegaati.

Kongressile registreerus 97 delegaati.

Kongressile on saabunud 32 külalist.

Seega on Eesti Ajakirjanike Liidu 22. kongress vastavalt Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusele ja EAL-i põhikirja punktile 4.14 otsustusvõimeline. Mandaatkomisjon tegi kongressile ettepaneku kinnitada mandaatkomisjoni aruanne ja kongressile valitud delegaatide volitused.

Kongress otsustas kinnitada mandaatkomisjoni aruanne ja kongressile valitud delegaatide volitused.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

5. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Jelena Rootamm-Valter tutvustas Põhikirja uut redakstiooni. Arutelus osalesid ettepanekutega Marica Lillemets, Merike Viilup, Jaak Roosaare, Aita Nurga, Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Toomas Tallo, Madli Vitismann, ja Mati Määrits. (Arutelu on stenogrammis.)

Ebba Rääts tegi ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon järgmisel kongressil.

6.EAL-i liikmelisusest teistes MTÜ-des (TALO-st lahkumine?)

Sõna sai Kalev Vilgats, kes on tõstatanud TALO probleemi. Tema meelest oleks ige lahkuda TALO-st ja astuda EAKL-i. Vastusõnavõtuga astus üles TALO esimees Ago Tuuling. Arutelus osalesid Mari Ditmann, Liina Kusma, Jaak Roosaare ja Maris Johannes (stenogrammis). Ka see küsimus jäeti järgmisele või erakorralisele kongressile otsustamiseks.

7. EAL-i juhatuse aruanne ja selle kinnitamine

Juhatuse tegevuse aruande kannab ette EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits.

Aruanne on lisatud protokollile, lisa nr 3

Kongress otsustas EAL-i tegevusaruande kinnitada, lisa nr 4

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

8. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

Aruande esitas revisjoniomisjoni esimehe asetäitja Jüri Raudsepp, lisa nr 5 . Küsimusi esitas Ülo Siinmaa, vastas Peeter Ernits, repliigi lisasid Jüri Raudsepp ja Merike Viilup (stenogrammis).

Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande kinnitada.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

9. 2008. aasta majandusaruande kinnitamine

2008. aasta majandusaasta aruande esitas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits, lisa nr 6

Kongress otsustas EAL-i 2008. aasta majandusaruande kinnitada.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

10. 2009. aasta eelarve kinnitamine

2009. aasta majandusaasta eelrve esitas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits, lisa nr 7.

Kongress otsustas EAL-i 2009. aasta eelarve kinnitada.

Poolt 97 häält

Vastu 0 häält

Erapooletuid 0 häält

11. Juhatuse koosseisu kinnitamine

Mart Ummelas esitas juhatusele tagasiastumispalve. See otsustati üksmeelselt (vastu ja erapooletuid ei olnud) rahuldada. Kongress otsustas ka seda, et juhatusse asendusliiget ei valita.

12. Erakorralise kongressi kokkukutsumisest

Et mitme küsimuse lõplikuks otsustamiseks oleks tarvis erakorralist kongressi, otsustati see lasta juhatuse otsusega kokku kutsuda pärast kohalikke valimisi. Arutelu on stenogrammis.

13. Kongressi lõpetamine