Kui suur on EAL liikmemaks

Liikmemaksu suurus:

a) tööealistel liikmetel 50 eurot aastas

b) 0,7 protsenti palgast, mille kannab ettevõtte raamatupidamine liikme avalduse alusel üle Ajakirjanike Liidu pangakontole

c) pensioniealistel liikmetel 29 eurot aastas

d) EAL auliikmed on liikmemaksust vabastatud