Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Kui suur on EAL liikmemaks

Liikmemaksu suurus:

a) tööealistel liikmetel 50 eurot aastas

b) 0,7 protsenti palgast, mille kannab ettevõtte raamatupidamine liikme avalduse alusel üle Ajakirjanike Liidu pangakontole

c) pensioniealistel liikmetel 29 eurot aastas

d) EAL auliikmed on liikmemaksust vabastatud